Aanleg van een groendak

Professioneel aanleg van een retentiedak

Het klimaat is aan het veranderen. Steeds vaker krijgen we te maken met extreme regen- en hagelbuien. Volgens het KNMI krijgen Nederlandse steden 7x per jaar te maken met hevige regenval. Daarnaast wordt dorpen en steden meer verhard door intensieve bebouwing. Door deze ontwikkelingen komt het vaker voor dat de riolering overbelast raakt. Een oplossing voor deze overbelasting is het reguleren van de afvoer van regenwater op daken. Van de Kamp Dakbedekking is een professioneel dakbedekkingsbedrijf dat ruime ervaring heeft in het aanleggen van een retentiedak.

Retentiedak gecombineerd met groen

Een retentiedak kan goed gecombineerd worden met een groendak. Retentiedaken worden daarom ook wel groen-blauwdaken genoemd. Het retentiesysteem wordt onder het groendak aangebracht. Afhankelijk van het retentiesysteem kan worden gekozen voor een bepaalde vegetatielaag. Dit kan zowel een intensieve als extensieve vegetatielaag zijn.

Dak renoveren? Laat het direct verduurzamen

Wilt u een bedrijfspand renoveren? Dan kan ook direct na worden gedacht op welke manier het dak verduurzaamd kan worden. Slimme daken dragen bij aan een schone natuur, biodiversiteit en voorkomt dat straten blank komen te staan.  Bij van de Kamp Dakbedekkingen denken we graag mee hoe we in het renovatieproces een dak kunnen verduurzamen.

Voordelen bij van de Kamp Dakbeddekingen

Berekening belasting van het dak

Voor het tijdelijk bergen van regenwater heeft een retentiedak te maken met extra belasting van de dakconstructie. Het is daarom van belang om een betrouwbare berekening uit te voeren naar de sterkte van de dakconstructie. 

Voordelen van groenblauw daken

  • Lagere kosten voor aanleg en onderhoud
  • Verdubbeling van levensduur van het dak
  • Waardestijging van het pand
  • Creëer meer biodiversiteit
  • Natuurbeleving
  • Minder riool overstort

Contact over retentiedaken

We inventariseren graag de mogelijkheden om op uw woning, kantoor of bedrijfspand een retentiedak te realiseren. Bel met ons dakbedekkingsbedrijf

Bent u particulier? Dan kunnen we u helaas niet helpen. Onze dienstverlening richt zich helemaal op corporaties, organisaties en bedrijven.